Rusztowania fasadowe

Rusztowanie fasadowe ramowe cechuje się dużą stabilnością oraz statecznością dzięki zastosowaniu stężeń pionowych, ukośnych oraz systemu kotew mocujących rusztowanie do konstrukcji budowli.

Rusztowanie ramowe są rusztowaniami systemowymi
o rozstawie podłużnym ram: 3,07m, 2,57m, 2,07m, 1,57m oraz dwu standardowych rozstawach poprzecznych ram: 0,73m, 1,09m. Konstrukcja rusztowania umożliwia standardowo zamocowanie pomostów co 2m w pionie oraz dopuszcza uzyskanie innych wysokości kondygnacji przy użyciu ram wyrównawczych i rygli poprzecznych.
Zastosowanie:

  • tynkowanie
  • malowanie
  • ocieplenia
  • murowanie
  • magazynowanie materiału na rusztowaniu (przy szerokości pomostu 1,09m)
  • sceny
  • platformy podsufitowe
  • konstrukcje wsporcze lub nośne do różnego rodzaju reklam, regałów stanowisk kamer itp.

Rusztowanie fasadowe posiada Certyfikat Bezpieczeństwa wydany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego.